WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Ефективність застосування комп'ютерних технологій у процесі підвищення рівня професійної компетентності заступника директора школи Освіта- чудова річ, але гарно було б інколи ...»

Ефективність застосування комп'ютерних технологій у процесі підвищення рівня професійної компетентності заступника директора школи

Освіта- чудова річ, але гарно було б

інколи пам’ятати: нічого з того, що потрібно

знати навчитися не можна (О.Уайльд)

Сучасне інформаційне суспільство має такі особливості:

· обсяг знань, що породжується у світі, подвоюється кожні два-три роки;

· щодня у світі публікується 7000 наукових і технічних статей;

· обсяг інформації, що пересилається через штучні супутники Землі протягом двох тижнів, достатній для заповнення 19 млн. томів;

· у індустріально розвинутих країнах учні під час навчання в середній школі одержують більше інформації, ніж їхні бабусі й дідусі за все життя;

· у наступні три десятиліття відбудеться стільки ж змін, скільки їх було за останні триста десятиріч.

Тому від освіти вимагається не лише нових умінь і знань для учнів, але й урахування цих особливостей. Потрібно підготувати школяра до швидкого сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати.

Вчителю відводиться провідна роль у втіленні інновацій. Наявність знань та вмінь з інформаційних технологій стає базовою вимогою для учителя школи. Вчитель, який не володіє сучасними ІКТ буде неминуче відкинутий за межі сучасного інформаційного суспільства.

Тому перед управлінською командою навчально-виховного закладу стоїть проблема: навчити педагогічний колектив працювати в умовах застосування інноваційних технологій.

Якщо заступник директора з навчально-виховної роботи професійно удосконалюється, це дозволяє йому ініціювати і підтримувати самопізнання, саморозвиток усіх суб’єктів освітнього процесу, бо компетентний керівник - це перш за все:

- культурна людина, яка вміє створювати і постійно збагачувати культурно-інформаційне і предметно-розвивальне освітнє середовище;

- уміє реалізувати компетентнісні основи і принципи освіти у професійній діяльності;

- уміє працювати зі змістом знань, надаючи їм особистісно-смислову спрямованість;

- змінює або переглядає цінності, що впливають на вибір змісту освіти;

- володіє різноманітними педагогічними технологіями, уміє надавати їм особистісно-розвивальну спрямованість;

- виявляє піклування про розвиток і підтримку індивідуальності кожного педагога і т.ін.

Немає сумніву, що все це відомі істини, але між теоретичним знанням і практичним умінням продовжує зберігатися серйозний розрив. Подолати його належить професійно компетентному управлінцю в галузі освіти.

Діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи полягає в тому, щоб забезпечити умови вчителям для виконання їх задач. На допомогу приходять ІКТ.

1. Створення шаблонів документів для здійснення контрольно-аналітичної діяльності відповідно річного плану роботу навчального закладу.

2. Складання розкладу уроків за допомогою програми «Time tables».

3. Використання комплекту «Зразкова школа»:

Практика управління закладом освіти — журнал робочих ситуацій для директора школи. Це готові рішення з адміністративно-господарських, управлінських і фінансових питань з урахуванням річної циклограми діяльності ЗНЗ.

КОЗА-ДИСК «Шаблони документів закладу освіти» — тематичні CD для директора школи. На кожному диску понад 100 шаблонів документів із зручною системою заповнення, а також автоматичні розрахункові таблиці, діаграми та графіки.

Заступник директора школи — журнал готових рішень для заступників директора школи. Тут розміщено рекомендації щодо методичної та виховної роботи, сценарії свят, стендову інформацію. Журнал допоможе у впровадженні педагогічних інновацій, здоров’язбережувальних технологій, формуванні освітнього середовища.

4. Використання мультимедійних програмних засобів для проведення нетрадиційних засідань педагогічної ради, нарад при директорові, методичних оперативок тощо. Їх відрізняють використання інформаційно-комунікаційних технологій та інтерактивних вправ, зміст яких орієнтований на знання та досвід впровадження ІКТ у навчально-виховний процес.

5. Навчання і самоосвіта. Формування банку матеріалів на допомогу педагогам для самоосвітньої діяльності:

анотовані списки літератури за розділами (нормативні документи, загальна педагогіка, методика викладання, психологія, розвиток науки і техніки, література з проблемного питання школи і власної самоосвітньої теми);

різні варіанти планів самоосвіти;

зразки звітів із самоосвітньої діяльності;

зразки доповідей і рефератів з самоосвіти;

матеріали ППД.

6. Використання офісних програмних продуктів, електронних підручників та посібників, систем дистанційного навчання для підготовки якісного навчально-методичного матеріалу.

7. Збір, накопичення і обробка методичної інформації, створення фонду науково-методичної інформації.

8. Вдосконалення роботи з планування:

- планування на пятирічку, навчальний рік, місяць, тиждень;

- складання планів МО, ТГ.

9. Використання можливостей педагогічної комунікації (зв'язки з ВНЗ, ОІППО, УО, КМНМЦ, окремими вченими, відомими практиками; участь у науково-практичних веб-конференціях і семінарах з метою вивчення і обміну перспективним педагогічним досвідом).

10. Запровадження абсолютно безкоштовної програми ПБ «Табелювання».

9. Створення сайту навчального закладу, що на сьогодні є не модою, а вимогою часу.

Вирішені проблеми:

- своєчасне знайомство з новинками освітнього законодавства;

- листування з батьками;

- членство в освітніх програмах, освітніх мережах тощо.Сьогодні, на жаль, є проблеми, які заважають активному застосуванню ІКТ у навчально-виховному процесі:

- застаріла техніка;

- відсутність стаціонарного обладнання в кабінетах;

- недостатнє володіння педагогами новими програмами, небажання застосовувати ІКТ-технології;

- нестача фінансів на придбання техніки;

- недостатня забезпеченість електронними посібниками тощо.

Усі перелічені перешкоди на шляху застосування ІКТ, звичайно, мають місце, але вже доведено часом, якщо людина сама не прагне долати перешкоди, то вони самі собою зненацька не зникають. Тому не варто сподіватися, що життя буде створювати усі умови для так званої «безпроблемної» роботи, коли усі проблемні питання кимось будуть вирішуватися. І не треба забувати, що одним із головних критеріїв вибору навчального закладу батьками є компетентний педагог, що не тільки володіє питаннями педагогіки та психології, а втілює в свою практичну діяльність прогресивні технології, в тому числі й ІКТ-технології.

Тож бажаю Вам знайти щастя, а не злидні! Ніколи не сідати на мілину, бо багато із нас є великими особистостями, а великому кораблю - далеке плавання! Найкращий учитель – це, безумовно, життя, але найвища оцінка людини – це self-made man, тобто людина, яка творить і створює себе сама. Тож стараймося створити із себе таку людину!

Я хочу розповісти вам притчу.

Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка й контрабас. І виникла між ними суперечка – хто краще за всіх грає. Кожний інструмент почав виводити мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. І чим більше старався кожен з них, тим незрозумілішою і потворнішою виходила мелодія. Але з’явилася людина й одним помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: «Друзі, мелодія – це одне ціле. Нехай кожен прислухається до іншого, й ви побачите, що вийде». Людина знову змахнула рукою, і спочатку несміливо, а потім усе краще залунала мелодія, в якій було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки і величність контрабаса.

Інструменти грали, із замилуванням стежили за чарівними помахами рук людини. А мелодія все звучала і звучала, поєднуючи виконавців і слухачів в єдине ціле. Як важливо, щоб оркестром хтось диригував. Досягнення гармонії можливе лише тоді, коли всі об’єднані однією метою й спрямовані єдиною волею в єдиному пориві…

Такими Майстрами, шановні колеги, є ви, а інструментами – наші учні. Ми з вами, хочемо того чи ні, є вчителями нового століття, і всі будемо працювати, щоб навчання стало радістю і задоволенням для кожної дитини, щоб шкільне життя, в якому беруть участь і учні, і вчителі, досягло гармонії. І якщо вірити М.Остроградському, що хороші вчителі створюють хороших учнів, то в майбутньому, віримо, учні нашої школи стануть справжніми людьми!

Література

1.Громовий В. ІКТ у школі: можливість чи загроза? / В. Громовий // Управління освітою.- 2009.- № 3.- С. 52.Бабкова А. Роль сучасних ІКТ у загальноосвітній школі / А. Бабкова // Директор школи. Шкільний світ.- 2011.- № 3.- С. 47-523.Журило В. Використання ІКТ як вибір індивідуальної траекторії розвитку особистості учня / В. Журило // Сучасна школа України.- 2011.- № 10.- С. 19-244.Романець Г. Впровадження ІКТ / Г. Романець // Методист.- 2012.- № 4.- С. 10-245.Крутова Н. ІКТ у навчально-методичній роботі з педагогічними кадрами / Н. Крутова // Інформатика.- 2012.- № 9.- С. 8-176.Кушнір В. Упровадження ІКТ в школі : шкільний менеджмент / В. Кушнір // Директор школи.- 2012.- № 10.- С. 32-387.Василенко Н. ІКТ як засіб розвитку професійної соціокомунікативної компетентності керівника школи / Н. Василенко // Директор школи. Шкільний світ.- 2012.- № 12.- С. 6-15

8.Шевченко А.Л. Використання ІКТ у сучасній школі / А.Л. Шевченко // Педагогічна майстерня.- 2012.- № 3.- С. 2-79.Назаренко В.В. Впровадження ІКТ у навчально-виховному процесі - одна з умов успішного виконання державного стандарту початкової загальної освіти / В.В. Назаренко // Нива знань.- 2012.- № 3.- С. 32-33

10.Половенко О., Кірішко Л. Роль методичних кабінетів (центрів) у впровадженні ІКТ у практику роботи / О. Половенко, Л. Кірішко // Методист.- 2012.- № 11.- С. 59-65

11.Крутова Н. Інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі / Н. Крутова // Школа.- 2010.- № 7.- С. 2612.Підлубна О. Електронний помічник для організації методичної роботи в ЗНЗ. Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі / О. Підлубна // Школа.- 2010.- № 11.- С. 29-3713.Нестерук Н. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі сучасної школи / Н. Нестерук // Школа.- 2010.- № 11.- С. 71-7614.Суховій В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при атестації педагогічниї працівників / В. Суховій // Школа.- 2010.- № 10.- С. 3015.Свириденко О. Інформаційно-комунікаційні технології: вдосконалення педагогічних практик / О. Свириденко // Заступник директора школи.- 2012.- № 1.- С. 4-716.Рощина Н. та ін. Інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі / Н. Рощина // Заступник директора школи.- 2012.- № 1.- С. 8-1217.Трусова Т.І. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес / Т.І. Трусова // Завучу. Усе для роботи.- 2012.- № 5-6.- С. 28-14 - 28-2918.Мотурнак Є. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному закладі / Є. Мотурнак // Практика управління закладом освіти.- 2012.- № 5.- С. 21-2819.Крутова Н. Інформаційно-комунікаційні технології в роботі з педагогічними кадрами / Н. Крутова // Завучу.Усе для роботи.- 2012.- № 11-12.- С. 31-3320.Крутова Н.І. Інформаційно-комунікаційні технології на сучасному етапі розвитку освіти / Н.І. Крутова // Управління школою.- 2012.- № 22-24.- С. 53-5621.Каліта В., Газімагомедова О. Підготовка педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій : Інновації міської методичної служби в умовах сталого розвитку / В. Каліта, О. Газімагомедова // Методист.- 2012.- № 12.- С. 52-54


Похожие работы:

«Актовый зал празднично украшен. Звучит песня о школе. Родители и гости выпускников занимают свои места в зале, на сцене располагаются директор, завуч, учителя. Выпускники выстраиваются парами у входа в зал....»

«ПРОЕКТ на тему:"ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ – СПАСИБО ЗАРЯДКЕ!"Выполнил: Пермикин Антон Васильевич,Методист по спортивной деятельности: с.Обуховское 2016СОДЕРЖАНИЕ Введение.. 3 Зарядка – залог наш...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" г. ВОРКУТЫ"ВОРКУТА" КАР КЫТШЛН МУНИЦИПЛЬНЙ ЮКНСА АДМИНИСТРАЦИЯ"ЧЕЛЯДЬЛН ИСКУССТВО ШКОЛА" СОДТД ТДМЛУН СЕТАН ВОРКУТА КАРСА МУНИЦИПАЛЬ...»

«Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012, (с изменениями и дополнениями, от 3 июля 2016 года N 306-ФЗ); Федерального государственного образовательного стандарта ООО;...»

«"Наследники его мечты" Пост-релиз О VIII Всероссийском фестивале юных вокалистов имени Ф.И. Шаляпина "Моя мечта неразрывно связана с Россией, с русской талантливой и чуткой молодёжью." Ф.И. Шаляпин С 7 по 13 февраля в...»

«Конспект урока по Математике в 2"б" классе МБОУ лицей студента группы 502 "Татарского педагогического колледжа" Петлеван Ольги Анатольевны Урок будет дан "20" октября 2014 года На...»

«Классный час Путешествие по "Городам-героям" 3 класс Цели: 1. Расширить кругозор учащихся. 2. Воспитывать чувство товарищества, гордость за свою Родину.3. Развивать кругозор патриотизм.Ход занятия: I. Вступительное слово. На интерактивной доске показ слайдов (Городагерои) (З...»

«Сценарий праздника – 8 марта.Ведущий: Вот опять наступила весна, Снова праздник она принесла, Праздник радостный, светлый и нежный, Праздник всех дорогих наших женщин! Чтоб сегодня вы все улыбались, Ваши дети для вас постарались. Поздравленья наши примите, Выступленье детей посмотрите!Девочк...»


 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.