WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 1524005842000 Социокултурна анимация за деца и младежи Кратка анотация: Краткосрочният квалификационен курс е предназначен ...»

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

1524005842000

Социокултурна анимация за деца и младежи

Кратка анотация:

Краткосрочният квалификационен курс е предназначен за доброволци (вкл. юноши и студенти) и професионалисти, ангажирани с анимационни дейности с деца и младежи, а именно:

при работа с деца и младежи на терен и/или в образователни институции- училища, читалища, обучителни центрове, кръжоци. при работа с деца в детски кубове, забавачници, детски заведения, занимални, кръжоци;

при работа с деца в детски градини, занимални, обучителни центове (по език, по приложни изкуства и т.н.);

при работа с деца по трудово обучение (труд и техника);

при организиране и водене на анимационни дейности и събития;

като част от подготовката за отговорно родителство;

при работа с деца настанени в болнични заведения, рехабилитационни центрове и санаториуми;

като обогатяващо обучението на децата в домашна обстановка;

при организиране на дейности, мероприятия, групови инициативи;

при работа с деца в музейни ателиета, лаборатории, школи и др.;

при организиране на занимания с деца и младежи със специални образователни потребности и/ или настанени в институции;

при организиране на занимания и дейности на младежи и девойки, напускащи или напуснали институционална грижа.

Цели:

Курсистите ще получат начална теоретико-практическа компетентност в сферата на неформалното образование и особеностите на неговото реализиране.

Курсистите ще получат знания за това как да организират анимационни дейности и събития за различни групи деца и младежи.

Курсистите ще могат да съставят програми за анимация, които се отличават с оригиналност и целенасоченост и са базирани върху важни социални и образователни принципи.

Форма на завършване:

В рамките на теоретичната подготовка се предвиждат изпити под формата на тест или писмени разработки по специфична за курса тема.

Практическото обучение ще завършва с изпитно задание, което се провежда от курсиста в рамките на 4 часа.

Възможност за реализация:

Социални работници - при организиране на ателиета и групова работа, при работа на терен с представителите на определена целева група или (суб) културни общности.

Трудотерапевти - при организиране на занимания с деца и младежи със специални образователни потребности и/ или настанени в институции ( СУПЦ- Социален учебно-професионален център, Дневни центрове, Наблюдавани и Преходни жилища, Услуги от резидентен тип (Приют, Център за временно настаняване, Център за настанява от семеен тип, Център за обществена подкрепа и т.н.), при организиране на занимания и дейности на младежи и девойки, напускащи или напуснали институционална грижа.

Социални и специални педагози - при работа с деца и младежи на терен и/или в образователни институции- училища, читалища, обучителни центрове, кръжоци.

Аниматори - при работа с деца в детски кубчета, забавачници, детски заведения, занимални, кръжоци.

Начални и предучилищни педагози – при работа с деца в детски градини, занимални, обучителни центове (по език, по приложни изкуства и т.н.).

Преподаватели по трудово обучение - при работа с деца по трудово обучение (труд и техника).

Приемни родители – за цялостна работа с техните биологични и приемни деца.

Доброволци в детски и младежки организации – при организиране и водене на анимационни дейности и събития.

Бъдещи и млади родители – като част от подготовката им за отговорно родителство.

Педагози, работещи с трайно хоспитализирани деца - при работа с деца, настанени в болнични заведения, рехабилитационни центрове и санаториуми.

Родители, обучаващи децата си в домашна обстановка (Домашно образование).

Специалисти работа с деца (работещи с деца, без педагогическо образование) – при организиране на дейности, мероприятия, групови инициативи.

Музейни работници - при работа с деца в ателиета, лаборатории и др.

Продължителност на курса в дни:

Програмата на курса включва 80 ч. (5 съботи и недели), разпределени между 24 ч. теория и 56 ч. практическо обучение. Теоретичната подготовка обхваща 3 дисциплини: Основи на неформалното образование, Човешкото учене и развитие, Методология и методи на социокултурната анимация. Практическото обучение обхваща 2 практически модула (всеки по 28 ч.), избрани от курсистите. 28-те часове по всеки модул ще се разделят на 24 ч. за практическо обучение и 4 ч. за практически изпит (изпълнение на изпитно задание). Това прави 3-дневно обучение и половин ден за оценяване. Примерни практически модули могат да са: приложни дейности и изкуства; куклен театър; анимационни и образователни игри; народни традиции и ритуали, българска традиционна кухня; домашен майстор; екологично градинарство (земеделие) и т.н.

 В таксата за курса са включени и основните материали, необходими за практическата работа.   

Научен ръководител:

доц. д-р Радка Василева


Похожие работы:

«14.01.14 – стоматология Приказ Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 10 сентября 2010 г. № 183 Цель программы-минимум определение необходимого уровня теоретических знаний по актуальным разделам стоматологии (терапевтической, хирургической, ортопедической, детского возраста, ортодонтии, про...»

«Муниципальное учреждение "Отдел образования администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан" Утверждаю _ Музафарова Р.Т. Директор МОБУ СОШ №2 Календарно-тематическое планирование на 2012-2013 учебный год Рассмотрен на заседании ШМО учи...»

«Всероссийский заочный конкурс проектных работ Созидание и Творчество Направление: конкурс презентаций по русскому языку Тема: "Слова-эпонимы" Лебедева Алина МОУ СОШ №1 п. Дарасун, Карымского района 9 классНаучный руководитель: Зубарева М. Ю., учитель высшей категории г. Обнинск, 2013/2014 учеб...»

«Департамент образования Вологодской области Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Сокольский педагогический колледж" Рассмотрено на заседании педагогического совета коллед...»

«Переводной экзамен по английскому языку для 7в класса состоится 26 мая в 8.00. 24 – 25 мая дни консультаций (время назначает учитель предметник) Экзамен состоит из трех частей:

«ФИО конкурсанта (Эти данные будут отображены в дипломе, указание отчества по желанию) Возрастная категория (Указать возраст:дошкольник, 1-4 класс, 5-8 класс,9-11 класс) Категория участника по статусу Указать статус: "особые дети", дети из детских домов и приютов Номинация к...»

«Дополнения и изменения в рабочую учебную программу на 2009-2010 учебный год по детской хирургииВ рабочую учебную программу вносятся изменения: В связи с изменением количества занятий на 6 курсе педиатрического факультета изменена тематика практических занятий Тема 1. Этические проблемы в детской х...»

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОВЕСТИ Л.Ф. ВОРОНКОВОЙ "ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА" Н.И. Галстукова, Д.А. Рябкова, учителя начальных классов МБОУ "Гимназия № 8" Аннотация к материалу (краткое изложение содержания с описанием формы предста...»

«ФГОС дошкольного образования ознакомительный материал для родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ детский сад "Солнышко" ЧТО ТАКОЕ "СТАНДАРТ"? комплекс норм, правил, требований, которые устанавливаются на основе достижений науки, техники и передового опыта Федеральный государственный обра...»


 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.