WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей Трудові права вагітних жінок і жінок, які мають дітей, гарантуються Конституцією України, а саме ...»

Заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей

Трудові права вагітних жінок і жінок, які мають дітей, гарантуються Конституцією України, а саме статтею 24  визначено створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю із материнством; правовий захист, матеріальна і моральна підтримка материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Заборона звільнення жінок, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, встановлена статтею 2 Закону України «Про відпустки», відповідно до якої право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених зазначеним Законом. Тобто, звільнення працівниці, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, є порушенням її права на відпустку.

Відповідно до частини третьої статті 184 Кодексу законів про працю України: «Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років -частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених категорій жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору». Варто зазначити, що з підстав, які не кваліфікуються як розірвання трудового договору з ініціативи власника, припинення трудового договору із зазначеними категоріями жінок можливе.

Поняття одинокої матері було визначено в постанові Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від 06.11.1992, а саме в пункті 9 цієї постанови одинока мати визначена як жінка, яка не перебуває у шлюбі і в свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері. Крім того, одинокою матір'ю за визначенням постанови Пленуму Верховного Суду України варто визнавати і вдову, іншу жінку, яка виховує та утримує дитину одна. За цим визначенням для визнання "іншої жінки" одинокою матір'ю необхідно щоб вона і виховувала і утримувала дитину сама.

Звільнення з ініціативи власника жінок, зазначених у частині третій ст. 184 КЗпП України, допускається лише в разі повної ліквідації підприємства. Поняття повної ліквідації законодавство не визначає, однак з урахуванням практики, яка визнає ліквідацію юридичної особи з припиненням усіх прав і обов'язків юридичної особи та ліквідацію з правонаступництвом, повною ліквідацією слід визнати лише перший її вид.

Отже, очевидно, звільнення жінок, зазначених у частині третій ст. 184 КЗпП України, лише у випадках повної ліквідації підприємства дає підстави зробити висновок про те, що при ліквідації з правонаступництвом прийняття на роботу на підприємство-правонаступник є для власника обов'язковим. Тому в разі ліквідації підприємства з правонаступництвом цей обов'язок не може вважатися виконаним, якщо власник запропонував жінці, на яку поширюється дія частини третьої ст. 184 КЗпП, працевлаштуватися відповідно до спеціальності на іншому підприємстві. Працевлаштування на іншому підприємстві можливе, якщо при ліквідації з правонаступництвом у правонаступника не вистачає вакансій для працевлаштування осіб, щодо яких існує заборона на звільнення в разі ліквідації, яка не може бути визнана повною.

В листі Міністерства соціальної політики України від 15.04.2011 № 3961/0/14-11/10 зазначено, що звільнення жінок, зазначених у частині третій статті 184 КЗпП України, у зв'язку із закінченням строку трудового договору має свої особливості. Таке звільнення можливе, однак власник зобов'язаний при цьому працевлаштувати жінку на цьому ж або іншому підприємстві відповідно до її фаху. Розрив у часі між звільненням і працевлаштуванням у цьому випадку не допускається. Однак відносини між власником (підприємством) і працівницею з дня закінчення строку трудового договору мають істотну специфіку. Передбачено збереження за жінкою на період працевлаштування середньої заробітної плати, однак не більше ніж на три місяці з дня закінчення строкового трудового договору, а не з дня звільнення. Власник повинен тільки попередити жінку, що після закінчення строкового трудового договору вона до роботи допущена не буде, що на період пошуку підходящої роботи може перебувати вдома, що вона повинна буде з'явитися на підприємство, коли буде знайдена можливість її працевлаштувати для продовження роботи (при працевлаштуванні на цьому підприємстві) або для одержання трудової книжки і розрахунку по заробітній платі (при працевлаштуванні на іншому підприємстві). За наявності зазначеного попередження можливий і інший варіант: продовження жінкою тієї ж (або за її згодою - іншої) роботи на цьому ж підприємстві до вирішення питання про її працевлаштування. Якщо жінка відмовляється від працевлаштування за фахом без поважних причин, то вона може бути звільнена на підставі пункту 2 статті 36 КЗпП України, навіть якщо після закінчення строку трудового договору пройшов певний час. Вважати при цьому трудовий договір продовженим на невизначений строк, що виключало б застосування пункту 2 статті 36 КЗпП України, неможливо, оскільки після закінчення строку трудового договору мала місце вимога припинення трудового договору (стаття 39 КЗпП України).

Передбачені ч.3 ст.184 КЗпП України гарантії поширюються і на випадки звільнення у зв'язку з закінченням строку договору зазначених працівників, коли вони були прийняті на сезонні роботи.


Похожие работы:

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВУПРАВЛЕНИЕ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ для специалистов органов и учреждений системы профилактики, участвующих в работе по противодействию наркопотреблению и наркопреступности и выявлению правонаруше...»

«Задачи на дигибридное скрещивание ВАРИАНТ 11. Голубоглазый правша женился на кареглазой правше. У них родилось двое детей – кареглазый левша и голубоглазый правша. От второго брака у этой женщины с другим кареглазым мужчи...»

«Разработка внеклассного мероприятия Здоровое питание Цель игры: формирование целостного предоставления о здоровом питании школьников.Задачи игры: Просвещение в вопросах здорового питания. Развитие интереса в вопросах рационального и сбалансированного питания. Воспитание сплоченности школьного коллектива....»

«Для успешного выполнения задания№1 ЕГЭ (письмо личного характера)помните, что объём письма должен соответствовать требованиям (100-140 слов). Допустимый предел 90-154 слова. Письмо, объём которого менее 90слов, получает 0 баллов. В письме, объём которого превышает 154...»

«ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАСОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВГОРОДА ШУМЕРЛЯРЕШЕНИЕ Чёваш Республики +,М,РЛЕ ХУЛИН ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ, ЙЫШЁНУ 2017 =. _№ 13.09. 2017 г. № 395 +.м.рле хули г. Шумерля О внесении изменений в решение Собрания депутатов г...»

«2766695-344170СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ТРЕТИЙ СОЗЫВ)Р Е Ш Е Н И ЕП Р О Е К Т "О внесении изменений в Устав муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области" Рассмотрев представле...»

«комунальное высшее учебное заведение "Харьковская академия непрерывного образования" І этап ВСЕУКРАиНСКОй УЧеНичесКОй ОЛиМПиАДы по русскому языку и литературе 2016/2017 учебный год 9 класс Задания по языку1. Укажите четыре слова, в которых ударным является второй слог. А сливовый Б звонит В каталог Г корысть Д...»


 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.